Grąžinimo politika
Šios Naudojimosi atsisakymo teise taisyklės (toliau – taisyklės) yra nustatytos ir galioja:
pardavėjui – Dominykas Glazauskas , Indv. veiklos kodas : 1155339.
pirkėjui – vartotojui (fiziniam asmeniui, įsigijusiam prekę su jo ūkine arba profesine veikla nesusijusiam tikslui) ir taikomos pardavėjo valdomoje svetainėje www.watchly.eu (toliau – svetainė) įsigytoms prekėms (toliau – prekės).
Pirkėjas turi teisę pasinaudoti prekės atsisakymo teise per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo ir, nenurodydamas jokių priežasčių, grąžinti prekę, laikydamasis toliau aprašytų taisyklių:
1. Atsisakymo forma:
1.1. Jeigu nepraėjęs terminas, iki kurio pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės, pirkėjas apie sprendimą jos atsisakyti informuoja pardavėją, užpildydamas atsisakymo formą arba siųsdamas pranešimą:
– el. paštu info@dolishop.site
1.2. Termino laikomasi, jeigu pirkėjas išsiunčia pardavėjui minėtą formą arba pranešimą, kad pasinaudos atsisakymo teise, nepasibaigus pirmiau nurodytam laikotarpiui. Pirkėjas privalo įrodyti, kad atsisakymo forma buvo išsiųsta iki nustatyto termino.
2. Prekės grąžinimo terminas:
2.1. Pirkėjas turi išsiųsti arba perduoti prekę pardavėjui nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai išsiunčia pardavėjui atsisakymo formą arba pranešimą, kad pasinaudos teise atsisakyti prekės.
3. Prekės grąžinimo būdai:
– siunčiant į paštomatą, kurio adresas: IKI Žardė , „Taikos pr.115” Klaipeda ;
4. Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas:
5. Reikalavimai, taikomi grąžinamoms prekėms:
5.1. Siunčiama atgal prekė turi būti tokios pat būklės, kaip gauta.
5.2. Prekė ir jos pakuotė turi būti nepažeistos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, išskyrus pakavimo plėveles, kurių nenuėmus neįmanoma išpakuoti ir išbandyti (įjungti) prekės ir pan.), prekė turi būti nenaudota.
5.3. Prekė turi būti grąžinta taip pat sukomplektuota, kaip buvo, kai ji buvo gauta, turi būti pateiktas prekės įsigijimo dokumentas, grąžinta naudojimo instrukcija ir kt. prekės priedai. Prekių komplektas, susidedantis iš kelių prekių, turi būti grąžinamas pirminės sudėties, t. y. turi būti visos komplekte esančios prekės.
6. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudojama kitu tikslu, o ne tik tam, kad būtų patikrintas prekės pobūdis, savybės ir veikimas. Nustatęs prekės nusidėvėjimo požymių, pardavėjas apskaičiuoja padarytus nuostolius ir šių nuostolių sumą išskaičiuoja iš pirkėjui grąžinamos pinigų sumos, apie tai informuodamas pirkėją.
7. Negalima pasinaudoti atsisakymo teise, jeigu:
– pirkėjas atidarė garso arba vaizdo įrašų arba kompiuterio programinės įrangos paketą.
8. Pinigų grąžinimas:
8.1. Pardavėjas nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties gavimo dienos, grąžina pirkėjui sumą, sumokėtą už prekę. Pardavėjas minėtą sumą grąžina banko pervedimu į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, iš kurios suma buvo pervesta mokant už prekę.
8.2. Pardavėjas turi teisę sulaikyti pirkėjo sumokėtos sumos grąžinimą iki tol, kol pardavėjas negaus grąžinamos prekės arba pirkėjas nepateiks pardavėjui įrodymo, kad prekė grąžinta, t. y. iki to, kas įvyks anksčiau.
9. Pardavėjo kontaktinė informacija:
– el. p. info@dolishop.site;
– tel. +37062626210
10. Taisyklių galiojimas ir pakeitimai:
10.1. Atsisakymo teisė galioja tik tuo atveju, jeigu pirkėjas yra vartotojas – fizinis asmuo, nusipirkęs prekę asmeniniam naudojimui (ne ūkinei veiklai).
10.2. Taisyklės taikomos visoms prekėms, įsigytoms svetainėje.
10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles iš anksto apie tai neinformavęs pirkėjo. Nauja taisyklių redakcija galioja nuo to momento, kai pardavėjas ją paskelbia svetainėje.
10.4. Pirkėjas, prieš įsigydamas prekę, privalo susipažinti su galiojančiomis taisyklėmis. Naudojimasis svetaine ir prekių pirkimas reiškia sutikimą su galiojančiomis taisyklėmis.
10.5. Taisyklėse nenumatyti klausimai sprendžiami vadovaujantis šalies, kurioje registruotas Pardavėjas, norminiais aktais.
11. Garantija:
11.1 Visam katalogui suteikiame 2 metų garantiją. Jei mūsų gaminiai sugenda, praneškite mums adresu info@dolishop.site

Made on
Tilda